Obrona Cywilna | Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.
4699
home,page,page-id-4699,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność która wymaga odpowiednich kwalifikacji i wiedzy o sposobach szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Naszym celem jest wiedzę tę Państwu przekazać.

Aktualności

Podstawowe informacje o Obronie Cywilnej

Podstawowe informacje o Obronie Cywilnej

Obrona Cywilna to system mający na celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństwami działań zbrojnych

czytaj więcej

Sygnały alarmowe i sposoby reagowania

Podstawowe sygnały i komunikaty informujące o zagrożeniach i zalecane sposoby reagowania.

czytaj więcej

Zagrożenie pożarowe

Zapobiegane możliwości powstawania pożarów ich gaszenie. Ewakuacja poszkodowanych
i udzielanie pierwszej pomocy

czytaj więcej

Zagrożenie naturalne

Zagrożania związane z katastrofami naturalnymi, jak trzęsienia ziemi, powodzie, burze, śnieżyce czy klęski żywiołowe

czytaj więcej

Zagrożenia techniczne

Wszelkiego rodzaju katastrofy budowlane, komunikacyjne (powietrzne, wodne, drogowe), skażenia promieniotwórcze i chemiczne

czytaj więcej

Zagrożenia terrorystyczne

Terroryzm poza swoją powszechnie znaną formą, coraz częściej występuje pod postacią bioterroryzmu i cyberterroryzmu.

czytaj więcej

Zadania Obrony Cywilnej w czasie pokoju

Planowanie ochrony ludności, zakładów pracy, urządzeń i dóbr kultury oraz szkolenia w tym zakresie

czytaj więcej

Zadania Obrony Cywilnej w czasie wojny

Ewakuacja ludności, prowadzenie akcji ratunkowych, udzielanie pomocy medycznej, zaopatrzenie ludności w sprzęt

czytaj więcej

Właściwe wyposażenie mieszkania i samochodu

Prosty sprzęt ratunkowy i gaśniczy, który powinien znaleźć się w każdym domu
i samochodzie.