Obrona Cywilna | Oferta
7571
page,page-id-7571,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.1.2,vc_responsive

Oferta

Głównym celem naszych kursów
jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu:

 • ratownictwa medycznego
 • wiedzy pożarniczej
 • survivalu
 • wiedzy militarnej

Program kursów składa się z kilku etapów a program każdego z nich
stanowi kompilację powyższych umiejętności.

Dajemy gwarancję, że udział w naszych szkoleniach przygotuje Państwa do stawienia czoła nieoczekiwanym przeciwnościom, takim jak wybuch bomby, gazu, wypadek drogowy czy terrorystyczny atak. Dzięki nim zdobędziecie też praktyczną wiedzę jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i rodzinie
w sytuacji militarnego konfliktu.

Jesteśmy przekonani, że wiedza ta – szczególnie w obecnych czasach jest każdemu z nas niezbędna.

Zachowanie cywila w konflikcie zbrojnym

Program szkolenia

Zaopatrzenie mieszkania

 • Jak prawidłowo przygotować spiżarnię?
 • Co powinna zawierać apteczka?
 • Jakie przedmioty mają wartość podczas konfliktu zbrojnego?

Ewakuacja z mieszkania

 • Kiedy opuścić mieszkanie?
 • Jak zachowywać się na ulicy?
 • Jak się ubrać i co mieć przy sobie?
 • Dokąd się udać?
 • Jakich środków komunikacji używać?

Ewakuacja z miasta

 • Jakimi drogami się poruszać?
 • Dokąd się ewakuować?

Pierwsza pomoc

 • Jak postępować w przypadku urazów i obrażeń?
 • Jak transportować poszkodowanych?

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych żołnierzy, ratowników medycznych i strażaków. Kursy odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele po 8 godzin dziennie. Zapewniamy zakwaterowanie i catering. 

maska

Szkolenia paramilitarne i survivalowe

Program szkolenia:

 • wyposażenie survivalowe i militarne
 • orientacja w terenie – mapy i kompas
 • zdobywanie i przygotowanie żywności
 • budowanie schronienia,
 • rozpalanie ognia
 • przemieszczanie się w trudnym terenie
 • udzielanie pierwszej pomocy za pomocą środków medycznych i improwizowanych
 • posługiwanie się bronią palną
 • podstawy walki w ręcz
 • prowadzenie obserwacji

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych żołnierzy, ratowników medycznych i strażaków. Kursy odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele po 8 godzin dziennie. Zapewniamy zakwaterowanie i catering. 

mapa

Zachowanie podczas katastrofy

Program szkolenia:

Wyposażenie domu / mieszkania

 • środki medyczne
 • sprzęt pożarniczy

Klasyfikacja zagrożeń i zależne od nich sposoby reagowania

 • zagrożenia naturalne (powodzie, trzęsienia ziemi, burze, mrozy, ulewy, pożary pochodzenia naturalnego
 • zagrożenia techniczne (katastrofy drogowe, budowlane, skażenia promieniotwórcze, sanitarno epidemiologiczne)
 • zagrożenia terrorystyczne, bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne

Udzielanie pierwszej pomocy

 • postępowanie w przypadkach krwawień, złamań, zatruć, poparzeń
 • transport poszkodowanych

Ewakuacja z mieszkania

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych żołnierzy, ratowników medycznych i strażaków. Kursy odbywają się w trybie weekendowym w soboty i niedziele po 8 godzin dziennie. Zapewniamy zakwaterowanie i catering. 

skalniak

Szkolenie paramedyczne i pożarnicze

Program szkolenia:

Ratownictwo medyczne

 • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
 • badanie poszkodowanego – ocena stanu
 • postępowanie w różnych przypadkach zagrożenia życia
  w urazy (złamania, zwichnięcia, krwawienia)
  obrażenia pochodzenia naturalnego (zatrucia, ukąszenia, oparzenia, porażenia piorunem, udar cieplny)
  stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego (zawał, udar mózgu, hipo i hiperglikemia)
 • stosowanie leków i środków pierwszej pomocy
 • transport poszkodowanych

Pożarnictwo

 • wyposażenie mieszkania w niezbędny sprzęt pożarniczy
 • klasyfikacja pożarów ze względu na ich źródło
 • zasady posługiwania się podręcznym sprzętem pożarniczym
 • zasady bezpiecznej ewakuacji
ratownicy-para3

Obozy dla dzieci i młodzieży

Wyjazdy dla dzieci i młodzieży w wieku 12-18 lat, podczas których uczestnicy nauczą się :

 • Jak posługiwać się mapą i kompasem oraz jak radzić sobie bez ich pomocy?
 • Jak pozyskiwać pożywienie i uzdatniać wodę do picia?
 • jak budować schronienie ?
 • jak przeprawiać się przez bagna i grzęzawiska?
 • jak zbudować tratwę, most linowy i proste przedmioty codziennego użytku?
 • Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku zwichnięć, złamań, krwawień, oparzeń i udarów cieplnych?

Program obozów obejmuje ćwiczenia sprawnościowe, gry terenowe, strzelanie z łuku, paintball oraz inne zajęcia kształtujące zarówno samodzielność jak i umiejętność współpracy w grupie.

Plany i dokumentacja

Usługi z zakresu Obrony Cywilnej (OC)

Opracowywanie dokumentów planistycznych

Planów OC powiatów, gmin i zakładów

Planów działania formacji OC

Planów ochrony zabytku na wypadek konfliktu zbrojnegoi sytuacji kryzysowej dla gmin i zakładów

Zagrożenia czasu „P” i „W” – systematyka zagrożeń

Plan ewakuacji

Szkolenia kadry kierowniczej i formacji OC

Szkolenia Dyrektorów, Kierowników, Właścicieli zakładów pracy

Inspektorów ds. OC zakładów pracy

Komendantów formacji OC

Członków formacji OC

Ostrzeganie i alarmowanie

Pracowników z zakresu powszechnej samoobrony g. ZK (zespołów kierowania) ewakuacją oraz ZK w czasie osiągania WSGO

Usługi z zakresu Zarządzania Kryzysowego (ZK)

Plany zarządzania kryzysowego

Opracowywanie procedur

Opracowywanie załączników funkcjonalnych

Nowe znaki i symbole z zakresu OC i ZK do opracowywania części graficznych planów

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiska

RCZK – Rządowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Bezpieczne wakacje

Public Relations Zarządzania Kryzysowego

Zarządzanie sytuacją kryzysową w firmie

Operacyjne plany przeciwpowodziowe

Podstawowe formy pomocy Rządu dla osób fizycznych
i jednostek samorządu terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe: (pomoc bezpośrednia dla ludności, pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie zniszczonej infrastruktury komunalnej, pomoc dla rolników.)